Försäkring attefallshus

Försäkring för ditt Attefallshus

Förr fick man bara bygga 15 kvm på tomten som kallas friggebod vilket har av de flesta försäkringsbolag omfattas av hemförsäkringen, det har dock skilt sig från försäkringsbolag till försäkringsbolag, men i de flesta fall har en hemförsäkring även innefattat friggebodar & mindre byggnader på din fastighet. Man bör vara noggrann & läsa igenom villkoren på just din hemförsäkring så den verkligen gäller.

Ett Attefallshus är en högre boendestandard är en friggebod så kommer troligtvis försäkringsbolagen se lite annorlunda på detta & det kommer i de flesta fall att krävas en tilläggsförsäkring på ditt attefallshus. Innan du kör igång bygg nationen av ett attefallshus kan det vara bra att stämma av med ditt försäkringsbolag om hur mycket din försäkring täcker på din friggebod eller ditt attefallshus.

Har man till exempel byggt ett attefallshus med vatten & avlopp så kan det vara väldigt intressant att veta vad just din försäkring omfattar om det skulle bli problem i din nybyggda fastighet.

Ett attefallshus är viktigt att ha en heltäckande försäkring så att du kan få hjälp om det skulle hända ditt attefallshus någonting eller om det till exempel skulle brinna upp. Att ha en bra & heltäckande försäkring till din villa, ditt hus, ditt torp & attefallshus är viktigt om det skulle inträffa dig något som dunet har räknat med när du bygger ditt attefallshus. Det är också viktigt att tänka på vilken försäkring du skall ha under tiden när du bygger ditt attefallshus.

Det är viktigt att vara påläst & innan du börjar bygga ditt attefallshus måste du stämma av med ditt försäkringsbolag angående försäkring för attefallshus & permanentboende på din fastighet.

Köper du ett attefallshus som ett byggbolag eller snickare som bygger attefallshuset och spikar ihop åt dig så kolla upp vilken försäkring du har till uthusbyggnader & vad som gäller om det skulle inträffa ditt attefallshus någonting oväntat.