Bygga attefallshus

Att bygga ett attefallshus kan både vara lätt och svårt, som alltid planerar man och läser på är det lätt. Är man inte någon Arkitekt så bör man hålla sig till en simplare variant av attefallshus-design.

Så här bygger du ett attefallshus

Attefallshus grund

Attefallshus grund

Börja med att inhandla skruvfundament vilket är skruvar som ni använder och sätter ner i marken,

Skrivfundament till attefallshus är både miljövänligt, billigt och en väldigt effektiv metod, med skruvfundament slipper du förstöra din gräsmatta med grävmaskin. Om huset ska placeras på hårdare grund som till exempel berg eller sten då fungerar dock inte denna metod. Ska attefallshuset sättas på sten eller berg får man skapa en plintgrund, eller så kallad Öppen plintgrund, I en öppen plintgrund kombineras plintar med balkar & fribärande bjälklag eller bärlinor.

Metoden används vid grundläggning av mindre byggnader så som attefallshus. Öppna plintgrunder brukar vara helt öppna, det vill säga uteluften kan fritt röra sig under bjälklaget.

Plintar är normalt 1 till 2 m långa men kan ibland vara upp till fem meter. Trots god ventilation i plintgrunden finns ändå risk för påväxt av t.ex. mögel. Sådan påväxt kan leda till elak lukt men behöver inte göra det.

Normalt ställs inte några brandskyddstekniska krav på bottenbjälklag över öppna plintgrunder. När det gäller skydd för markradon har plintgrunden med sin öppna konstruktion möjlighet att ventilera bort eventuell radon som kan tränga upp ur marken. Bottenbjälklaget bör utformas med god lufttäthet.

Att gjuta en grund eller platta/plattgrund är också en mycket vanlig metod när man bygger attefallshus, det är lite dyrare men väldigt bra för isolering och om man önskar golvvärme, rent generellt skulle jag rekommendera att först konsultera med hustillverkaren eftersom huset i sig kan lämpa sig för olika grunder. Sedan skulle jag kontakta ett företag som arbetar med grundläggning så att de kan komma ut & undersöka pl

Fribyggt, byggsats eller nyckelfärdigt attefallshus?

Fribyggt, Attefallsbyggsats, Nyckelfärdigt Attefallshus

Det är frågan man ställer sig inför bygget av attefallshuset, hur du vill bygga själva attefallshuset är givet upp till dig. Så några skillnader mellan de olika.

Fribyggt är när du helt själv bygger attefallshuset, ritar det själv och sätter samman allt själv.

Attefallsbyggsatser kan du köpa på stora byggkedjor som Byggmax, Bauhaus eller XL, du får tak, väggar, golv och sätter samman allt själv fast med en så kallad instruktionsbok.

Nyckelfärdigt attefallshus är när du köper ett helt hus som fraktas och ställs på din färdiga grund.

Läs mer om hur mycket ett attefallshus kostar här!