Boendekalkyl attefallshus

Vad är boendekalkyl?

En central del av att köpa attefallshus är att göra en kostnadsberäkning, en så kallad boendekalkyl. Affären ska kännas trygg därför är det viktigt att ha koll på de utgifter som tillkommer vid köpet av attefallshuset. Förutom lån, räntor & amortering så uppstår driftkostnader som el, vatten, avlopp, renhållning, försäkringar, reparationer samt underhåll mm. Vid köp av attefallshus ska man även räkna med avgifter som pantbrev & bevis på äganderätt, det som kallas för lagfart, samt i vissa fall kommunalavgift. I boendekalkylen framgår därpå övriga kostnader som tomträttsavgäld, det vill säga den årliga hyran som man måste betala till kommun eller stat för tomträtt också samfällighetsavgiften – den kostnad som avser hyra för garage, gemensamma vägar & utrymmen.

Man måste ha med i beräkningen att räntan kan höjas. Vill man ha lägre räntekostnader så ska man amortera. Samtidigt är det är lätt att förlita sig på att ränteläget är den samma, men man måste tänka långsiktigt. Har man råd med ett attefallshus? Även om räntekostnaderna skjuter i höjden? Bäst att göra val som är medvetna, därpå är det väsentligt att göra en boendekalkyl då kostnader kring köpet när man köper attefallshus är bindande.

Rörlig eller bunden ränta vid bolån? De olika boräntorna har olika fördelar. En rörlig ränta är ett alternativ för den som tror på låga räntor & låg inflation, den ändras oftare men är en lägre räntekostnad & har inneburit historiskt mindre kostnader. En bunden låneavgift gör det lättare att planera ekonomin, & man slipper hålla stenkoll på marknadsläget samt räntan. En bunden ränta kan man förplikta sig att betala mellan ett år upp till tio år. Bestämmer man sig för att kör på en rörlig ränta så går det att byta till bunden räntekostnad, det krävs dock att man har koll marknaden & passar på att binda sig när räntenivån är ganska låg.

Det är bra att vara ute i god tid när det gäller kontakten med banken, så att man kan ta reda på i förväg om man har råd & man vet hur pass högt man kan bjuda vid budgivningen.

Boendekalkylen kan man även göra på banken, men också tillsammans med en mäklare. På banken kan du be om ett skriftligt lånelöfte, som är ett viktigt bevis för att mäklaren ska kunna se att du har råd att bjuda på attefallshuset. Men det är inte 100 % säkert att lånelöftet är en garanti för att banken lånar ut pengarna när väl köpet kan bli aktuellt. Det kan bero på följande faktor. Om betalningsförmågan har förändrats, att den ekonomiska situationen har blivit annorlunda på grund av arbetslöshet. Men lånelöftet är kostnadsfritt & heller inte bindande. & vill man vara på den säkra sidan så förnyar man lånelöftet ofta. Lånelöftets giltighetstid är sex månader, & det går att ansöka om att förlänga det om det händelsevis inte dyker upp något objekt som är av intresse vid bostadsköp.

Lycka till med boendekalkylen & köpet av attefallshuset!

Här hittar du en gratis kalkylator: http://www.smartkalkyl.se/lan-till-hus