Fastland

Fastland är ett begrepp som används om ett landområde som sitter ihop med den kontinent som landområdet tillhör. Detta begrepp används för att särskilja denna typ av landområden från öar. Som exempel kan nämnas att Sverige till största del är ett fastland, men att landet samtidigt har öar som bland annat Gotland och Öland, detta medan en tredjedel av granlandet Danmark består av öar. Själland, där bland annat huvudstaden Köpenhamn ligger, är ett exempel på en ö.