Inlägg

Badtunna till attefallshus

Du har bestämt dig för att köpa en badtunna – men frågan är nu vilken modell som ska köpas in. Det är framförallt ett par funktioner man bör tänka över för att rätt modell ska väljas, som vanligt bör man även ta pris och kvalitet i åtanke.

Storlek på badtunnan

Hur många ska kunna bada samtidigt i er badtunna. Fördelen att välja en liten är att vattnet snabbare värms upp och att man därmed kan vara mer spontan. De badtunnor som rymmer 5 – 6 personer kan ta ett par timmar att göra i ordning. Storleken kan även avgöras utifrån var den ska ställas. Vad passar in i bredd och höjd?

Tyngd och underlag för badtunnan till attefallshuset

Beroende på dess storlek kommer olika stor tyngd att påverka underlaget. En kubikmeter vatten väger ett ton och därtill kommer tyngden av själva tunnan. Ska den stå direkt på marken kan viss stabilisering först behöva ske. Detta inte minst för att inte badtunnan ska bli sned med tiden.

Olika material för badtunnor

Material

De tre vanligaste materialen på badtunnor är plast, trä och aluminium. De finns även i rostfritt stål. Räknar man med de uppblåsbara enklare varianterna (vilket inte riktigt är en badtunna) finns även modeller av mjukplast/gummi.

Här är det främst en smaksak gällande utseende. Många gånger har de även inslag av andra material. Exempelvis kan en metalltunna ha träkant eller trätunna ha beslag av metall.

Nackdelen med en badtunna av trä är att den alltid måste tömmas efter att man badat klart. Därefter behöver den skrubbas ren. Det finns även en risk för sprängskador om det kommer vatten i tunnan och detta sedan fryser.

Fördelen med rostfritt stål är dess hållbarhet oavsett väder och vind. Däremot är det ett ”stelare” material som inte kan utformas på samma sätt som trä.

Plast är även vanligt men upplevs inte lika exklusivt som exempelvis trä. De kan i vissa fall även vara dyrare men detta beror på vilken slags plast som används.

Uppvärmning badtunna

Uppvärmning av badtunna

I Stockholm är det egentligen ingen fråga man behöver ta ställning till. De allra flesta badtunnor värms upp av vedeldning. Men det finns faktiskt alternativ. I flera länder är gasuppvärmda badtunnor vanliga. Detta i länder där gasdistributionen är betydligt mer utbredd än i Sverige. Ett alternativ är även eluppvärmning. Däremot får man räkna med att kostnaden blir ganska hög om ett par kubikmeter vatten ska värmas upp med el. Det är därför som vedeldad tunna är vanligast.

Nyckelfärdigt attefallshus

Nyckelfärdigt attefallshus

Vad är ett nyckelfärdigt attefallshus?

Ett nyckelfärdigt attefallshus är ett hus som max får vara 25 kvm och som levereras färdigt eller i stora sektioner. Nyckelfärdiga hus byggs i fabrik i Sverige eller andra EU länder så som Lettland och Estland. Det finns många fördelar med att köpa ett nyckelfärdigt attefallshus.

Ett Nyckelfärdigt hus skall vara helt klart att flytta in i huset, målande väggar, kakel och klinkers är lagt etc. Det kan vara värt att påpeka att ordet nyckelfärdigt skiljer sig mellan olika husleverantörer. Kolla därför med din husleverantör vad som gäller. Nyckelfärdigt byggande kan i vissa fall bli ett dyraste alternativet för dig som bygger men många tycker att det värt pengarna ändå att få allt klart med minsta egen insats. Nyckelfärdiga hus kräver oftast att man har väldigt klar bild över hur du vill att huset ska se ut då ändringar under byggets gång oftast inte tillåts i någon större utsträckning. När du väljer nyckelfärdigt hus behöver man oftast bara ha kontakt med ett företag och det är hustillverkaren själv.

  • Alla nyckelfärdiga hus byggs i fabrin i en trygg och torr miljö
  • Du slipper otrevlig byggljud och stökig och förstörd och delvis förstörd tomt
  • Nyckelfärdiga hus levereras och byggs 70% snabbar än ett vanligt hus
  • Ett nyckelfärdigt hus har i nästan alla fall 10 års garanti
  • Du behöver inte ansvara för byggarbetare och snickare

 

Boendekalkyl attefallshus

Vad är boendekalkyl?

En central del av att köpa attefallshus är att göra en kostnadsberäkning, en så kallad boendekalkyl. Affären ska kännas trygg därför är det viktigt att ha koll på de utgifter som tillkommer vid köpet av attefallshuset. Förutom lån, räntor & amortering så uppstår driftkostnader som el, vatten, avlopp, renhållning, försäkringar, reparationer samt underhåll mm. Vid köp av attefallshus ska man även räkna med avgifter som pantbrev & bevis på äganderätt, det som kallas för lagfart, samt i vissa fall kommunalavgift. I boendekalkylen framgår därpå övriga kostnader som tomträttsavgäld, det vill säga den årliga hyran som man måste betala till kommun eller stat för tomträtt också samfällighetsavgiften – den kostnad som avser hyra för garage, gemensamma vägar & utrymmen.

Man måste ha med i beräkningen att räntan kan höjas. Vill man ha lägre räntekostnader så ska man amortera. Samtidigt är det är lätt att förlita sig på att ränteläget är den samma, men man måste tänka långsiktigt. Har man råd med ett attefallshus? Även om räntekostnaderna skjuter i höjden? Bäst att göra val som är medvetna, därpå är det väsentligt att göra en boendekalkyl då kostnader kring köpet när man köper attefallshus är bindande.

Rörlig eller bunden ränta vid bolån? De olika boräntorna har olika fördelar. En rörlig ränta är ett alternativ för den som tror på låga räntor & låg inflation, den ändras oftare men är en lägre räntekostnad & har inneburit historiskt mindre kostnader. En bunden låneavgift gör det lättare att planera ekonomin, & man slipper hålla stenkoll på marknadsläget samt räntan. En bunden ränta kan man förplikta sig att betala mellan ett år upp till tio år. Bestämmer man sig för att kör på en rörlig ränta så går det att byta till bunden räntekostnad, det krävs dock att man har koll marknaden & passar på att binda sig när räntenivån är ganska låg.

Det är bra att vara ute i god tid när det gäller kontakten med banken, så att man kan ta reda på i förväg om man har råd & man vet hur pass högt man kan bjuda vid budgivningen.

Boendekalkylen kan man även göra på banken, men också tillsammans med en mäklare. På banken kan du be om ett skriftligt lånelöfte, som är ett viktigt bevis för att mäklaren ska kunna se att du har råd att bjuda på attefallshuset. Men det är inte 100 % säkert att lånelöftet är en garanti för att banken lånar ut pengarna när väl köpet kan bli aktuellt. Det kan bero på följande faktor. Om betalningsförmågan har förändrats, att den ekonomiska situationen har blivit annorlunda på grund av arbetslöshet. Men lånelöftet är kostnadsfritt & heller inte bindande. & vill man vara på den säkra sidan så förnyar man lånelöftet ofta. Lånelöftets giltighetstid är sex månader, & det går att ansöka om att förlänga det om det händelsevis inte dyker upp något objekt som är av intresse vid bostadsköp.

Lycka till med boendekalkylen & köpet av attefallshuset!

Här hittar du en gratis kalkylator: http://www.smartkalkyl.se/lan-till-hus