Hyra ut ditt attefallshus

För att få hyra ut ditt attefallshus i andra måste bostaden uppfylla alla krav som permanentbostad. Du kan läsa mer vad som gäller på Boverkets hemsida här!

– Det är samma regler som för andrahandsuthyrning av en bostadsrätt eller villa. & även här har vi ju sett en uppluckring av reglerna, där jag tänker på den nya lagen från 2013 som anger att du som hyr ut ska kunna får ta ut 4 procent av bostadens marknadsvärde per år, utöver kostnader för drift & slitage. Här kan man tänka sig att en del människor ser en chans att tjäna en extra peng genom att bygga ett attefallshus i områden med stor bostadsbrist & hyra ut till exempelvis studenter, ensamkommande flyktingar allmänt till alla när det gäller Stockholmsområdet.