Badtunna till attefallshus

Du har bestämt dig för att köpa en badtunna – men frågan är nu vilken modell som ska köpas in. Det är framförallt ett par funktioner man bör tänka över för att rätt modell ska väljas, som vanligt bör man även ta pris och kvalitet i åtanke.

Storlek på badtunnan

Hur många ska kunna bada samtidigt i er badtunna. Fördelen att välja en liten är att vattnet snabbare värms upp och att man därmed kan vara mer spontan. De badtunnor som rymmer 5 – 6 personer kan ta ett par timmar att göra i ordning. Storleken kan även avgöras utifrån var den ska ställas. Vad passar in i bredd och höjd?

Tyngd och underlag för badtunnan till attefallshuset

Beroende på dess storlek kommer olika stor tyngd att påverka underlaget. En kubikmeter vatten väger ett ton och därtill kommer tyngden av själva tunnan. Ska den stå direkt på marken kan viss stabilisering först behöva ske. Detta inte minst för att inte badtunnan ska bli sned med tiden.

Olika material för badtunnor

Material

De tre vanligaste materialen på badtunnor är plast, trä och aluminium. De finns även i rostfritt stål. Räknar man med de uppblåsbara enklare varianterna (vilket inte riktigt är en badtunna) finns även modeller av mjukplast/gummi.

Här är det främst en smaksak gällande utseende. Många gånger har de även inslag av andra material. Exempelvis kan en metalltunna ha träkant eller trätunna ha beslag av metall.

Nackdelen med en badtunna av trä är att den alltid måste tömmas efter att man badat klart. Därefter behöver den skrubbas ren. Det finns även en risk för sprängskador om det kommer vatten i tunnan och detta sedan fryser.

Fördelen med rostfritt stål är dess hållbarhet oavsett väder och vind. Däremot är det ett ”stelare” material som inte kan utformas på samma sätt som trä.

Plast är även vanligt men upplevs inte lika exklusivt som exempelvis trä. De kan i vissa fall även vara dyrare men detta beror på vilken slags plast som används.

Uppvärmning badtunna

Uppvärmning av badtunna

I Stockholm är det egentligen ingen fråga man behöver ta ställning till. De allra flesta badtunnor värms upp av vedeldning. Men det finns faktiskt alternativ. I flera länder är gasuppvärmda badtunnor vanliga. Detta i länder där gasdistributionen är betydligt mer utbredd än i Sverige. Ett alternativ är även eluppvärmning. Däremot får man räkna med att kostnaden blir ganska hög om ett par kubikmeter vatten ska värmas upp med el. Det är därför som vedeldad tunna är vanligast.

Leverantörer nyckelfärdiga attefallshus

Leverantörer nyckelfärdiga attefallshus

Det finns en mängd olika husleverantörer av nyckelfärdiga attefallshus så valet är ditt. Några frågor du bör ställa dig innan du börjar leta efter en attefallshus tillverkare är:

 1. Hur mycket får attefallshuset kosta?
 2. Kan jag bygga något på min tomt som höjer upp värdet
 3. Kan jag hyra ut attefallshuset under perioder? I så fall hur länge och till vilket pris
 4. Vad behöver jag själv göra, erbjuder hustillverkaren totalentreprenad?
 5. Hur många sängplatser bör attefallshuset ha och behöver vi toalett och badrum?

Här hittar du ett gäng hustillverkare av nyckelfärdiga attefallshus:

Köp tomt för attefallshus

Förhandla ner priset på tomten

Var inte rädd för att förhandla med säljaren. Du kanske vill börja med ett lågt bud baserat på din mäklares analys av hur mycket jämförbara tomter har sålts för. Du bör också kolla själv på hemnet.se och maklarstatistik.se efter vad tomterna i ditt område tidigare sålts för.

Mäklare förmedlar ditt bud till säljaren. Om ditt bud är lägre än priset, kanske du vill förklara hur du kom fram till ditt bud. Förvänta att säljaren kommer med ett motbjudande.

Signera köpeavtalet

Du bör ha din mäklare eller en advokat hjälpa dig att utarbeta detta avtal för att skydda dina rättigheter. Till exempel måste du inkludera ”oförutsedda”. Godkända händelser är villkor eller händelser i kontraktet som måste avstå och rensas för att transaktionen ska slutföras.

Vanligtvis borde säljaren betala mäklararvode för denna tjänst. Du bör dock alltid fastställa vem som täcker vilka avgifter och hur betalning ska göras innan din mäklare tillhandahåller en tjänst.

Du kan utarbeta ett köp– och försäljningsavtal på egen hand med hjälp av offentligt tillgängliga formulär. Du bör dock fortfarande samråda med en mäklare eller advokat för att granska det om du förbises något.

Hyra en landskapsarkitekt

En landskapsarkitekt är som en inredningsarkitekt fast för mark. De kommer att kontrollera marktypen, sluttningen, vattenbordet och vegetationen för att se till att du kan bygga ett attefallshus på marken. I vissa situationer kommer ett paket inte att kunna byggas, och du vill veta det här i förväg.

Du kan hitta en landskapsarkitekt genom att fråga din mäklare.

Nyckelfärdigt attefallshus

Nyckelfärdigt attefallshus

Vad är ett nyckelfärdigt attefallshus?

Ett nyckelfärdigt attefallshus är ett hus som max får vara 25 kvm och som levereras färdigt eller i stora sektioner. Nyckelfärdiga hus byggs i fabrik i Sverige eller andra EU länder så som Lettland och Estland. Det finns många fördelar med att köpa ett nyckelfärdigt attefallshus.

Ett Nyckelfärdigt hus skall vara helt klart att flytta in i huset, målande väggar, kakel och klinkers är lagt etc. Det kan vara värt att påpeka att ordet nyckelfärdigt skiljer sig mellan olika husleverantörer. Kolla därför med din husleverantör vad som gäller. Nyckelfärdigt byggande kan i vissa fall bli ett dyraste alternativet för dig som bygger men många tycker att det värt pengarna ändå att få allt klart med minsta egen insats. Nyckelfärdiga hus kräver oftast att man har väldigt klar bild över hur du vill att huset ska se ut då ändringar under byggets gång oftast inte tillåts i någon större utsträckning. När du väljer nyckelfärdigt hus behöver man oftast bara ha kontakt med ett företag och det är hustillverkaren själv.

 • Alla nyckelfärdiga hus byggs i fabrin i en trygg och torr miljö
 • Du slipper otrevlig byggljud och stökig och förstörd och delvis förstörd tomt
 • Nyckelfärdiga hus levereras och byggs 70% snabbar än ett vanligt hus
 • Ett nyckelfärdigt hus har i nästan alla fall 10 års garanti
 • Du behöver inte ansvara för byggarbetare och snickare

 

Bygglov

Ett bygglov (äldre benämning byggnadslov) är ett tillstånd att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en byggnad eller en anläggning. Många länder har olika administrativa nivåer & beslut som gäller byggande tas vanligen på den lokala nivån (kommunen). Den regionala & nationella nivån har dock ofta möjligheten att ta beslut i vissa situationer.

Miljöbalken

Lagstiftningen på miljöområdet hade i Sverige blivit svår att överblicka genom att nya regler skapats allt efter det behov uppstått. Miljölagstiftning fanns spridd i 15 olika lagar som plan och bygglagen, strålskyddslagen & naturresurslagen. Förteckning över samtliga lagar kan man läsa i avsnittet Lagar som Miljöbalken ersatt sist i denna artikel.

Samtidigt hade insikten om att naturen har ett skyddsvärde & att människans rätt att förändra & bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen & främja en hållbar utveckling, som innebär att nuvarande & kommande generationer tillförsäkras en hälsosam & god miljö, vuxit fram både internationellt & i Sverige, särskilt sedan Århuskonventionen antagits.

Miljöbalken ska tillämpas så att människors hälsa & miljön skyddas mot skador & olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
värdefulla natur & kulturmiljöer skyddas & vårdas, den biologiska mångfalden bevaras,
mark, vatten & fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell & samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, & återanvändning & återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror & energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är ett begrepp i den svenska plan- och bygglagen. För begränsade områden utanför samlad bebyggelse kan kommunen i stället för att styra bebyggelsen med en detaljplan anta områdesbestämmelser. Syftet med områdesbestämmelser kan vara att säkerställa att översiktsplanens intentioner uppnås eller att riksintresse enligt miljöbalken tillgodoses. Till skillnad från detaljplanen ger områdesbestämmelser ingen rätt att bygga.

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen, (PBL) är en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. PBL innehåller bland annat bestämmelser för alla kommuner, som är skyldiga att upprätta en översiktsplan för hela kommunen. Lagen innehåller också föreskrifter om detaljplaner, bygglov, byggtillsyn, ”svartbyggen” och byggnadsnämndernas verksamhet.

Köp rätt tomt för ditt attefallshus

 1. Bestäm rätt område för ditt fritidshus: Precis som att köpa ett befintligt hem, tänk dig framför om vilken typ av gemenskap och plats som passar din stil. Oavsett om du vill ha trottoarer, cykelvägar, skolor och shopping inom gångavstånd eller närmaste granne en mil bort, ger ingen annan väg till bostadsägaren dig så finns det många alternativ att ha i åtanke när du köper din tomt.
 2. Titta på vilka byggare som finns i området Kolla in potentiella byggare så mycket som du kolla in tomten och det attefallshus du ska köpa. Alla hus, även modulbyggda hus och kataloghus behöver en färdig grund att stå på så tänk på att det ska finnas duktiga snickare och byggare i närheten av tomten.
 3. Kolla in tomten via satellit: Det här är verkligen ett område där teknik är din bästa vän. Från satellitbilderna av egenskaper hittar du precis här på LotNetwork.com till Google Street View, du kan se vad som är två miles bort så enkelt som vad som ligger bredvid. Den vackra lediga tomten till salu kan vara fynd prissatt eftersom det finns en grisgård bara nerför vägen.
 4. Dubbelklicka fastighetsförhållanden: Du måste absolut göra ett besök på tomten och gå igenom hela tomten/fastigheten. Att planera uteplatsen precis på rätt ställe där man kan sitta och titta på solnedgången. Den ”milda strömmen” kan bli en rasande flod av regn. Ett stort dödområde utan gräs kan innebära dolda miljöproblem. Saker kan hända: Vi lärde oss en 100 000-lektion när en säljare misslyckades med att avslöja den dolda oljetanken på en fastighet som vi köpte för att bygga ett miljövänligt attefallshus.
 5. Bekräfta status för infrastruktur: Se till att det inte finns några dolda avgifter för anslutning till vatten och avlopp. Behöver du separat-system? Är kabel-tv och höghastighetsinternet ett måste?
 6. Granska vägar och tillgång: Titta på om någon granne i närheten har rätt till genomfart på tomten.
 7. Regler för tomten: Kontrollera om tomten ligger i något känsligt område eller om det finns någon järnväg eller liknande nära.
 8. Arbeta med proffs: Din svåger är en bra kille, men om han inte är köparens fastighetsmäklare eller mäklare med erfarenhet och expertis i att representera köpare av attefallshuset, lita inte helt på hans råd. Om möjligt, ta med dig din byggmästare eller arkitekt innan du köper din tomt.

Hyra ut ditt attefallshus

För att få hyra ut ditt attefallshus i andra måste bostaden uppfylla alla krav som permanentbostad. Du kan läsa mer vad som gäller på Boverkets hemsida här!

– Det är samma regler som för andrahandsuthyrning av en bostadsrätt eller villa. & även här har vi ju sett en uppluckring av reglerna, där jag tänker på den nya lagen från 2013 som anger att du som hyr ut ska kunna får ta ut 4 procent av bostadens marknadsvärde per år, utöver kostnader för drift & slitage. Här kan man tänka sig att en del människor ser en chans att tjäna en extra peng genom att bygga ett attefallshus i områden med stor bostadsbrist & hyra ut till exempelvis studenter, ensamkommande flyktingar allmänt till alla när det gäller Stockholmsområdet.