Inlägg av Attefallshus

Hyra ut ditt attefallshus

För att få hyra ut ditt attefallshus i andra måste bostaden uppfylla alla krav som permanentbostad. Du kan läsa mer vad som gäller på Boverkets hemsida här! – Det är samma regler som för andrahandsuthyrning av en bostadsrätt eller villa. & även här har vi ju sett en uppluckring av reglerna, där jag tänker på […]

Uppvärmning attefallshus

Vad kostar det att värma upp ett attefallshus? Först och främst måste du tänka på hur du ska använda attefallshuset, ska du vara där dagligen bör du välja ett alternativ att värma upp attefallshuset, ska du bara vara där ibland väljer du ett annat och om attefallshuset ska användas som permanentbostad finns det särskilda energikrav […]

Pris attefallshus

Vad kostar ett attefallshus? Och hur kan jag sätta ett pris på attefallshuset? Priset på attefallshuset beror varierar stort, man kan säga att priset på attefallshus varierar beroende på hur mycket du bygger själv och vad samt hur mycket du använder det/värmer upp attefallshuset. Du kan läsa mer om kostnad för uppvärmning av attefallshus här! […]

Bygga attefallshus

Att bygga ett attefallshus kan både vara lätt och svårt, som alltid planerar man och läser på är det lätt. Är man inte någon Arkitekt så bör man hålla sig till en simplare variant av attefallshus-design. Så här bygger du ett attefallshus Attefallshus grund Börja med att inhandla skruvfundament vilket är skruvar som ni använder […]

Planbestämmelser attefallshus

Planbestämmelser – Attefallshus Syftet med planläggning är att reglera & fastställa en lämplig användning av mark & vattenområden. Användningen regleras med planbestämmelser. Alla planbestämmelser ska ha stöd i plan-& bygglagens fjärde kapitel. Utifrån förutsättningarna på platsen bestämmer kommunen vilken reglering som behövs för att uppnå detaljplanens syfte. Kommunen ska bestämma & ange gränserna för vad […]

Boendekalkyl attefallshus

Vad är boendekalkyl? En central del av att köpa attefallshus är att göra en kostnadsberäkning, en så kallad boendekalkyl. Affären ska kännas trygg därför är det viktigt att ha koll på de utgifter som tillkommer vid köpet av attefallshuset. Förutom lån, räntor & amortering så uppstår driftkostnader som el, vatten, avlopp, renhållning, försäkringar, reparationer samt underhåll mm. […]

Försäkring attefallshus

Försäkring för ditt Attefallshus Förr fick man bara bygga 15 kvm på tomten som kallas friggebod vilket har av de flesta försäkringsbolag omfattas av hemförsäkringen, det har dock skilt sig från försäkringsbolag till försäkringsbolag, men i de flesta fall har en hemförsäkring även innefattat friggebodar & mindre byggnader på din fastighet. Man bör vara noggrann […]