Renhållning

Renhållning är ett vitt begrepp, som innefattar de flesta former av avfallshantering. Dit hör bland annat gaturengörning, vinterväghållning med snöröjning och sandning/saltning, klottersanering och hämtning av hushållssopor med sopbil, utförd av vad som i dagligt tal kallas sopåkare.