Paragraf

Paragraf (grekiska paragrafe, ”i brädden skrivet tecken”), numrerad mindre avdelning av en skrift, en lag, ett kapitel, ett dokument e.d. Tecknet för en sådan avdelning är §, som härrör ur signum sectiones, latin för ”tecken” mellan ”stycke”/”avdelning”).