Flykting

En flykting är en person som är på flykt från sin hemort. En definition av vem som ska anses ha flyktingstatus återfinns i FN:s flyktingkonvention från 1951, som dock inte omfattar statslösa och den växande gruppen internflyktingar det vill säga personer som befinner sig på flykt inom sitt eget hemland, ofta på grund av etniska konflikter eller inbördeskrig. Internationella Rödakorskommittén och enskilda länder, bland annat Sverige, räknar dock internflyktingarna som flyktingar.