Deduktion

Deduktion är i formella logiska system, som satslogik och predikatlogik, identiskt med härledning av slutsatser från givna premisser. Deduktion är här ett syntaktiskt begrepp, vilket betyder att det är möjligt att med slutledningsreglerna kontrollera följdriktigheten av deduktionen. Man behöver således inte känna till meningen av, utan endast relationer mellan, de ord som uppträder i premisser och slutsats. Ett formellt deduktivt system består av ett antal axiom och minst en slutledningsregel.