Centralort

Centralort är ett begrepp i kommunala sammanhang i Sverige. Som centralort benämns den postort, ofta en tätort och inte sällan en tidigare stad eller köping, i en kommun där kommunen är registrerad, i enlighet med SKL:s adressregister. Av Sveriges 290 kommuner år 2010 har 124 en tidigare stad som centralort och 72 en tidigare köping. Sverige har 291 centralorter i landet, en för samtliga kommuner i landet förutom Vaggeryds kommun som har två.