Bevis

0

Ett bevis är i generell bemärkelse en härledning av en slutsats från ett antal premisser. Det finns flera typer av bevis, bland dem: Vetenskapliga bevis, se deduktion Formella bevis, se teorem Juridisk bevisföring, se bevis (juridik)